Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

Detay

VİZYON ve MİSYON 

Pazarcık  Meslek Yüksekokulu "Sektör Odaklı Nitelikli ve Kaliteli Mesleki Eğitim" anlayışı, üretilen eğitim  ve hizmet ile sanayi ve hizmet sektöründeki çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştiren (Önlisans), iş dünyasının açık olan  ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olma ve bu yolda ilerleme vizyonuyla; Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel, sanatsal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilecek  nitelikli ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenmiş bir meslek yüksek okuludur.

...