KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

KONFERANSA DAVET-11.12.2019

                K O N F E R A N S

 

     HZ.MEVLANA ve MEVLEVİLİK

                               Öğr.Gör. Mesut BİLGİNER

                                                                                    KSÜ İİBF Öğretim Görevlisi

                     12 ARALIK 2019 PERŞEMBE  SAAT 14:00  PAZARCIK MYO  KONFERANS SALONU